Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Badania termowizyjne TERMOCERT nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Badania termowizyjne TERMOCERT

Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Autor: Badania termowizyjne TERMOCERT, publikacja: 2014-11-25

Badania rozdzielni elektrycznych za pomocą kamery termowizyjnej wykonywane są bez wyłączeń w warunkach normalnego obciążenia i mają na celu zlokalizowanie nadmiernych obciążeń w torach prądowych powodujących przekroczenie dopuszczalnych temperatur elementów rozdzielni oraz znacznych asymetrii temperaturowych i wszelkich anomalii cieplnych spowodowanych np. przez obluzowane czy skorodowane złącza lub uszkodzone elementy rozdzielni. Usterki te mogą stać się przyczyną poważnej awarii a nawet pożaru.

Zdjęcie nr 1

Prawidłowo wykonane pomiary termowizyjne winny spełniać wymagania określone normami europejskimi, które określają m.in. wymagane parametry użytych do badania kamer termowizyjnych a także dopuszczalne temperatury dla urządzeń elektroenergetycznych. Normy te wymagają, aby tego rodzaju badanie było prowadzone przez firmę zewnętrzną przynajmniej raz w roku.

Zdjęcie nr 2

Badanie winno być wykonane przez specjalistę dysponującego rozległą wiedzą w dziedzinie elektroenergetyki i doświadczeniem w interpretacji obrazów termowizyjnych. Podczas analizy termogramów brane są pod uwagę wszystkie stosowane obecnie kryteria oceny stopnia zagrożenia i pilności interwencji w odniesieniu do złącz elektrycznych, przewodów oraz innych elementów rozdzielni.

Zdjęcie nr 3

Ze względu na niewielkie rozmiary elementów lub konieczność rejestracji obrazów termowizyjnych z większej odległości najlepsze rezultaty można uzyskać używając do badania kamery termowizyjne o rozdzielczości 640x480 pikseli, wyposażonej w teleobiektyw. W przypadku, gdy ze względu na brak miejsca nie jest możliwe odsunięcie się operatora od rozdzielni na dostateczną odległość bardzo przydatny może być także obiektyw szerokokątny znacznie zwiększający pole widzenia kamery.

Zdjęcie nr 4

Najwyższa jakość i szczegółowość obrazów termowizyjnych oferują kamery wyposażone w specjalną funkcję UltraMax™, pozwalającą na dwukrotne zwiększenie rozdzielczości i jakości obrazu termowizyjnego. Ogromnym ułatwieniem przy identyfikacji i lokalizacji zauważonych anomalii jest funkcja MSX™ (Multi Spectral Imaging System), pozwalająca nakładać na obraz termowizyjny kontury ze zdjęcia cyfrowego, wykonywanego przez kamerę termowizyjną jednocześnie. Obie wspomniane wyżej funkcje są dostępne m.in. w profesjonalnych kamerach FLIR T620.

Zdjęcie nr 5

Coraz więcej firm ubezpieczeniowych przy wystawianiu kolejnej polisy żąda raz w roku przedstawienia raportu z badania termowizyjnego rozdzielni. W wielu przypadkach raport taki stanowi podstawę do udzielenia przez towarzystwo istotnego rabatu przy ustalaniu wysokości składkOpracowano:
Wojciech Derwiński
Badania termowizyjne TERMOCERT

Rzeczoznawca budowlany - gdzie szukać?

Poniżej przedstawiamy ranking 24 937 Specjalistów od Kosztorysowania i Ekspertyz najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o ekspertyzach budowlanych