Pomiary szczelności powietrznej metodą Blower Door, Warszawa


Cena do uzgodnienia

Wykonujemy pomiary szczelności powietrznej budynków metodą Blower Door oraz wyznaczamy wartość współczynnika infiltracji powietrza n50 zgodnie z normą PN-EN 13829 „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”

Za pomocą profesjonalnej kamery termowizyjnej FLIR T620 lokalizujemy nieszczelności i miejsca infiltracji powietrza celem ich doszczelnienia lub naprawy.

Specjalizujemy się w pomiarach szczelności wielkokubaturowych chłodni przemysłowych wyposażonych w instalację wzbogacania azotem, o temperaturach roboczych do -28⁰C.

Polska, Warszawa
TERMOCERT Badania termowizyjne
 
 


Liczba wyświetleń strony: 2091